Yeu Mot Minh (Trinh Lam Ngan) - Duong Ngoc Thai & Quang Le

Yêu Một Mình (Trinh Lam Ngan) - Dương Ngọc Thái & Quang Lê