Chi La Mo Thoi (Nguyen Hoang Do) - Tam Thu

Chỉ Là Mơ Thôi (Nguyễn Hoàng Đô) - Tâm Thư