Dem Nay Em Thay Co Don [Tonight's So Cold] (Loi Viet: Khuc Lan) - Ho Quang Hieu

Đêm Nay Em Thấy Cô Đơn [Tonight's So Cold] (Loi Viet: Khuc Lan) - Hồ Quang Hiếu