Dem Gia Tu (Y Van) - Thanh Thuy

Đêm Giã Từ (Y Van) - Thanh Thúy