Em Ve Keo Troi Mua (Ngan Giang) - Le Quyen

Em Về Kẻo Trời Mưa (Ngan Giang) - Lệ Quyên