Chiec Bong Don Coi (Quoc Hung) - Trieu Ngoc Yen

Chiếc Bóng Đơn Côi (Quoc Hung) - Triệu Ngọc Yến