Ngay Xua Khi Con Be (Trinh Cong Son) - Trinh Vinh Trinh

Ngày Xưa Khi Còn Bé (Trinh Cong Son) - Trịnh Vĩnh Trinh