Tinh Yeu Mo Khuat (Love Is Blue - L'amour Est Bleu - Loi Viet: Truong Ky)

Tình Yêu Mờ Khuất (Love Is Blue - L'amour Est Bleu -  Loi Viet: Truong Ky)