Sao Van Con Mua Roi (Duc Huy) - Ngoc Quynh

Sao Vẫn Còn Mưa Rơi (Duc Huy) - Ngọc Quỳnh