Muoi Nam Yeu Em (Tram Tu Thieng) - Diem Lien & Vu Khanh

Mười Năm Yêu Em (Tram Tu Thieng) - Diễm Liên & Vũ Khanh