Mot Lan Mien Vien Xot Xa (Nguyen Duc Thanh) - Elvis Phuong

Một Lần Miên Viễn Xót Xa (Nguyen Duc Thanh) - Elvis Phương