Nu Hon Duoi Mua (Vu Xuan Hung) - Y Lan

Nụ Hôn Dưới Mưa (Loi Viet: Vu Xuan Hung) - Ý Lan