Mua Chieu Ky Niem (Duy Yen & Quoc Ky) - Dam Vinh Hung

Mưa Chiều Kỷ Niệm (Duy Yen & Quoc Ky) - Đàm Vĩnh Hưng