Loi Me Ru (Trinh Cong Son) - Khanh Ly

Lời Mẹ Ru (Trinh Cong Son) - Khánh Ly