Ta Da Tung Yeu (Thai Thinh) - Le Quyen

Ta Đã Từng Yêu (Thai Thinh) - Lệ Quyên