Dem Co Don (Nguyen Nhat Huy) - Nguyen Khang

Đêm Cô Đơn (Nguyen Nhat Huy) - Nguyên Khang