Toi Chi Muon Lam Nguoi (Vinh Dien) - Quynh Lan

Tôi Chỉ Muốn Làm Người (Vĩnh Điện) - Quỳnh Lan