Oi Chua Kip Noi Voi Nhau Mot Loi (Hoang Thi Tho) - Luu Bich

Ôi Chưa Kịp Nói Với Nhau Một Lời (Hoang Thi Tho) - Lưu Bích