Mot Ngay Mua Dong (Bao Chan) - Bang Kieu

Một Ngày Mùa Đông (Bao Chan) - Bằng Kiều