Yeu Nhau Di (Nguyen Huu Thiet) - Hong Hanh

Yêu Nhau Đi (Nguyen Huu Thiet) - Hồng Hạnh