Nhat Nhoa Bong Nang (Luong Minh) - Hong Hanh

Nhạt Nhòa Bóng Nắng (Luong Minh) - Hồng Hạnh