Cho Nguoi Tinh Lo (Hoang Nguyen) - Tran Thai Hoa

Cho Người Tình Lỡ (Hoang Nguyen) - Trần Thái Hòa