Tinh Doi Nghe Si (Nguyen Ngoc Thach) - Dam Vinh Hung

Tình Đời Nghệ Sĩ (Nguyen Ngoc Thach) - Đàm Vĩnh Hưng