Em Mai La Niem Dau (Nguyen Ngoc Thien) - Hong Hanh

Em Mãi Là Niềm Đau (Nguyen Ngoc Thien) - Hồng Hạnh