Khuc Hat Yen Binh (Tuong Van) - Lam Nhat Tien

Khúc Hát Yên Bình (Tuong Van) -  Lâm Nhật Tiến