Chieu Tinh Lang (Le Van Tu) - My Tam

Chiều Tĩnh Lặng (Le Van Tu) - Mỹ Tâm