Bai Cuoi Cho Cuoc Tinh (Nguyen Vu) - Dam Vinh Hung & Thai Chau

Bài Cuối Cho Cuộc Tình (Nguyen Vu) - Đàm Vĩnh Hưng & Thái Châu