Anh Trang Dem Buon (Pham Anh Bang) - Truong Son

Ánh Trăng Đêm Buồn (Pham Anh Bang) - Trường Sơn