Yeu Em Den Ngan Nam (Khe Kinh Kha) - Hoang Nhat Minh

Yêu Em Đến Ngàn Năm (Khe Kinh Kha) - Hoàng Nhật Minh