Tinh Yeu Va Huyen Thoai (Trinh Cong Son) - Trinh Vinh Trinh

Tình Yêu Và Huyền Thoại (Trinh Cong Son) - Trịnh Vĩnh Trinh