Kiep Ngheo (Lam Phuong) - Dao Anh Thu

Kiếp Nghèo (Lam Phương) - Đào Anh Thư