Yeu Khong Hoi Tiec (Hamlet Truong) - PHam Quynh Anh

Yêu Không Hối Tiếc (Hamlet Truong) - PHạm Quỳnh Anh (video)