Nguoi Tinh Oi Dung Xa (Loi Viet: KHuc Lan) - Minh Tuyet

Người Tình Ơi Đừng Xa (Loi Viet: KHuc Lan) - Minh Tuyết