Dung Bo Em Mot Minh (Tho: Minh Duc Hoai Trinh - Nhac: Pham Duy) - Huong Giang

Đừng Bỏ Em Một Mình (Tho: Minh Duc Hoai Trinh - Nhac: Pham Duy) - Hương Giang