Tinh Tu Mua Thu (Tho: Tran Ngoc - Nhac: Pham Anh Dung) - Quang Minh

Tình Tự Mùa Thu (Tho: Tran Ngoc - Nhac: Pham Anh Dung) - Quang Minh