Chi La Mong Phu Du (An Le Thanh) - Hoang Nhung & Tran Phuong

Chỉ Là Mộng Phù Du (An Lệ Thanh) -  Hoàng Nhung & Trần Phương (đơn ca)