Tinh La Nhu The Em Chap Nhan (Dang Phong) - Saka Truong Tuyen

Tình Là Như Thế Em Chấp Nhận (Đăng Phong) - Saka Trương Tuyền