Thuo Yeu Nguoi (Ngo Tin) - Guitar by dothanh

Thuở Yêu Người (Ngo Tin) - Guitar by dothanh