Thien Duong Buon (An Le Thanh) - Minh Hoang

Thiên Đường Buồn (An Lệ Thanh) - Minh Hoàng