Mua Tinh Dau (An Le Thanh) - Tran Phuong

Mưa Tình Đầu (An Lệ Thanh) - Trần Phương