Loi Thu (Khanh Tran Ngo) - Dieu Hien

Lối Thu (Khánh Trần Ngô) - Diệu Hiền