Hoi Nguoi Tinh (Loi Viet: Khuc Lan) - Dam Vinh Hung

Hỡi Người Tình (Loi Viet: Khuc Lan) - Đàm Vĩnh Hưng