Cry (Nhạc Ngoại - Loi Viet: Luong Tung Quang) - Luong Tung Quang (VIDEO)

Cry (Nhạc Ngoại - Lời Việt: Lương Tùng Quang) - Lương Tùng Quang (VIDEO)