Con Mua Mua Dong (Khanh Tran Ngo) - Dieu Hien

Cơn Mưa Mùa Đông (Khánh Trần Ngô) - Diệu Hiền