Gui Nguoi Yeu Cu (Nguyen Hong Thuan) - Ho Ngoc Ha

Gửi Người Yêu Cũ (Nguyen Hong Thuan) - Hồ Ngọc Hà