Xuan Nho Me (Tho: Mien Du Da Lat - Nhac: Vu Thu Nguyen) - Ngoc Quy

Xuân Nhớ Mẹ (Tho: Mien Du Da Lat - Nhac: Vũ Thư Nguyên) - Ngọc Quy