Tinh Dang (Minh Vy) - Cam Ly

Tình Đắng (Minh Vy) - Cẩm Ly