Paris Va Em (Tung Giang) - Tran Thai Hoa

Paris Và Em (Tung Giang) - Trần Thái Hòa