Mot Lan Va Mai Mai (Vu Quoc Viet) - My Tam

Một Lần Và Mãi Mãi (Vu Quoc Viet) - Mỹ Tâm