Gui Nguoi Em Gai (Doan Chuan & Tu Linh) - Bang Kieu

Gửi Người Em Gái (Doan Chuan & Tu Linh) - Bằng Kiều